Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Ние, в УниКредит Лизинг предлагаме финансиране на леки и товарни автомобили до 3,5 тона. Независимо дали сте избрали стандартен автомобил, луксозен или микробус, ние сме на Ваше разположение за уточнение на подробностите. Основното, което е необходимо да направите, е да вземете оферта, съдържаща техническите параметри на автомобила и да ни се обадите, за да се уточним за по-нататъшните стъпки, които ще Ви доведат до избрания от Вас актив. В зависимост от Вашите бизнес планове можете да вземете Вашия автомобил на: лизинг с отворен край, затворен край или затворен край с капитализация на ДДС

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

ПроКредит Банк чрез ПроЛийз (България) ЕАД предоставя възможност за лизинг на земеделска и горска техника за земеделски производители и фирми, извършващи селскостопанска дейности и услуги. Закупуване на лизинг на нови трактори, зърнокомбайни и прикачен инвентар с възможност за сезонен график за погасяване.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

MKB Unionbank предлага иновативни, разнообразни и гъвкави финансови схеми за финансиране, които ще отговорят максимално на вашите изисквания. Финансов лизинг: с отворен и затворен край. Специализирани продукти и услуги за различни сектори. Финансиране на покупката на активи по оперативни програми на Европейския съюз. Основен фокус е финансирането на висококачествени активи в сферите на: Машиностроене и металообработване Производство и обработка на пластмаси и пластмасови изделия Печатно оборудване Дървообработващи машини Строителна механизация Формовъчни и пакетиращи машини Земеделска техника Транспортни средства и логистика MKB Unionbank и Deutsche Leasing България са стратегически партньори в областта на лизинга. Ние сме на разположение навсякъде, където възникне необходимост от финансиране.

УниКредит Булбанкwww.unionbank.bg »

Ние подкрепяме компаниите, посветили дейността си на българското селско стопанство. Доказателство за това е традиционно изгодните условия за финансиране, които предлагаме, както и редовното ни присъствие с изключително атрактивни продукти на изложения като АГРА, БАТА АГРО и др. Предлагаме пълна гама завършени продукти при условия, които ще отговорят на изисванията на всеки: Изберете актив според Вашите предпочитания и нужди и ни се обадете, за да решим заедно каква схема на финансиране ще е най-удобна за Вас. Можете да избирате между: Стандартни погасителни планове с отворен или затворен край; Планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви; Схеми с гратисен период за няколко месеца в началото на договора; Схеми с периодични, изцяло нулеви вноски, защото ценим Вашето време и уважаваме Вашите планове. Потърсете ни и ще се уверите, че с нас се работи лесно.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Обект на лизинг: Ново производствено оборудване. Употребявано производствено оборудване - не по-старо от 12 год. в края на лизинговия период. Финансирана сума Минимум 10000 евро без ДДС. Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансова вноска Ново производствено оборудване – минимум 15% (ако клиентът е с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%). Употребявано производствено оборудване – минимум 20%. Срок на лизинга Ново производствено оборудване – до 60 месеца. Употребявано производствено оборудване - до 60 месеца. Лизингови вноски Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор). Валута на лизинговите договори Евро. Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност.

ДСК Лизингwww.dskleasing.bg »

Обект на лизинг: Нови земеделски машини. Употребявани земеделски машини - не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период Финансирана сума Минимум 10000 евро без ДДС. Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансова вноска Нови земеделски машини – минимум 15%. Употребявани земеделски машини – минимум 20%. Срок на лизинга Нови земеделски машини – до 48 месеца. Употребявани земеделски машини - до 48 месеца. Лизингови вноски Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор). Валута на лизинговите договори Евро. Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност.

ДСК Лизингwww.dskleasing.bg »

Обект на лизинг Нови леки автомобили. Употребявани леки автомобили (не по-стари от 7 год. в края на лизинговия период). Финансирана сума Мин. 4000 евро без ДДС. Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансова вноска Нови леки автомобили – минимум 10%. Употребявани леки автомобили - минимум 20%. Срок на лизинга Нови леки автомобили – до 60 месеца. Употребявани леки автомобили - до 48 месеца (допустими 60 месеца ако в началото на лизинга автомобилът е не по-стар от 1 год.) Лизингови вноски Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор). Валута на лизинговите договори Евро. Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност.

ДСК Лизингhttp://www.dskleasing.bg/leasing_cars.htm »

Обект на лизинг: Нови товарни автомобили. Употребявани автомобили (не по-стари от 7 год. в края на лизинговия период). Финансирана сума Минимум 10000 евро без ДДС. Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансова вноска Нови товарни автомобили – минимум 10%. Употребявани товарни автомобили - при възраст до 2 год. – минимум 15%, над 2 год. – минимум 20%. Срок на лизинга Нови товарни автомобили – до 60 месеца. Употребявани товарни автомобили - до 60 месеца. Лизингови вноски Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор). Валута на лизинговите договори Евро. Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност.

ДСК Лизингwww.dskleasing.bg »

Обект на лизинг: Нови строителни машини. Употребявани строителни машини - не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период. Финансирана сума Минимум 10000 евро без ДДС. Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансова вноска Нови строителни машини – минимум 15% (за клиенти с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%). Употребявани строителни машини– минимум 20%. Срок на лизинга Нови строителни машини – до 60 месеца. Употребявани строителни машини - до 60 месеца. Лизингови вноски Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор). Валута на лизинговите договори Евро. Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност.

ДСК Лизингwww.dskleasing.bg »

ПроЛийз (България) ЕАД предоставя финансиране при условията на финансов лизинг на недвижими имоти. Финансирането е насочено към българските производители и търговци с цел подпомагане и разширяване на бизнеса или преоборудване на техническата им база.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове