Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Цели администранивни или търговски сгради в големите градове на страната. Клиенти - юридически лица Срок – от 60 до 180 месеца Минимална първоначална вноска 20 % Основни характеристики Минималната финансирана сума е 500 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро. Всички сгради се застраховат със застраховка ‘’Имущество’’.

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

Параметри на предложението: Лихвен процент в размер на 5,20% Минимална първоначална вноска в размер на 10% (до 48 месеца срок на погасяване) Минимална първоначална вноска в размер на 15% (до 60 месеца срок на погасяване) Минимална първоначална вноска в размер на 30% (до 72 месеца срок на погасяване) Максимален срок на погасяване до 72 месеца Отговор в рамките на един работен ден*

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

Нови леки и лекотоварни автобомили до 3,5 тона от официални доставчици: Клиенти - физически и юридически лица Срок – 6 до 60 месеца Минимална първоначална вноска – от 15 % Употребявани леки и лекотоварни автобомили до 3,5 тона от официални доставчици: Клиенти - физически и юридически лица Срок – 6 до 48 месеца Минимална първоначална вноска – от 25 % Финансират се активи на не повече от 60 м от датата на първа регистрация В края на договора за лизинг активите не трябва да са на повече от 84 м. Основни характеристики: Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро. Физическите лица ползват право на 14 дневен срок за отказ от договора за лизинг. Всички моторни превозни средства се застраховат със застраховка ‘’Каско’’ и гражданска отговорност.

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

Нови транстпортни средства, включително и не само влекачи, ремаркета и полуремаркета, бордови камиони, автобуси, и др. закупени от официални доставчици: Клиенти - юридически лица Срок – 6 до 60 месеца Минимална първоначална вноска – от 20 % Основни характеристики: Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро. Всички моторни превозни средства се застраховат със застраховка ‘’Каско’’ и гражданска отговорност.

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

Нови машини и оборудване за леката и тежката промишленост за основната производствена дейност на клиента: Клиенти - юридически лица Срок – 6 до 60 месеца Минимална първоначална вноска – 20 % Основни характеристики: Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро. Всички машини се застраховат със застраховка ‘’Имущество’’

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

Плащате само това, което наистина ползвате. Лизингът с остатъчна стойност по Ваш избор създава ликвидност. Порше Лизинг предлага най-доброто финансиране за всички Вас, които ценят ниските месечни вноски. Остатъчната стойност се изчислява реалистично. Така Вие сте предпазени от неприятни изненади в края на лизинговия договор. При този вид лизинг Вие плащате с месечната вноска само обезценяването и разходите по финансирането на автомобила за периода на лизинговане. Още при сключване на договора за финансиране трябва да решите дали след изтичането му ще се откажете от автомобила или ще придобиете право на опция. При изтичане на лизинговия договор, ако сте решили, че не искате да придобиете собственост над автомобила, Вие го връщате на Порше Лизинг. Ако обаче желаете да закупите автомобила, имате 2 опции – да го платите в брой или да удължите срока на лизинговане.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя? Размерът на лихвата е изчислява в зависимост от оценката на риска и/или броя лизинговани автомобили. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансирана от нас сума. EURIBOR e лихвеният процент, педлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай, че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата – за финансов лизинг или на месечната вноска – за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила. Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя? Първоначалната вноска е от 20% до 45% от стойността на автомобила и се определя от самия клиент. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора. Изисквате ли допълнителни обезпечения? При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента, Порше Лизинг има право да изисква предоставянето на следната гаранция: запис на заповед или поръчителство по договора. Какъв е максималният срок на лизинговите договори? Максималният срок на договорите за финансов лизинг е 5 години, а за оперативен - 4 години.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Лизинг Донна има следните параметри за закупуване на нов автомобил: срок до 5 години първоначална вноска от 15% гъвкави погасителни планове разсрочена административна такса автокаско на атрактивна цена с разсрочване без оскъпяване VIP обслужване от УниКредит Застрахователен Брокер подарък - детско столче за автомобил безплатна застраховка, която покрива допълнителните разходи за ремонт или подновяване на заключващите устройства на автомобила в случай на тяхната загуба или кражба, както и разходите в случай на зареждане с грешно гориво безплатна застраховка на местата в автомобила "Baby on board" опция - застраховка GAP - защитава автомобила от обезценка в случай на кражба или тотална щета, като осигурява до 30 000 лв. допълнителни средства за лизинголучателя – компенсация на оставащите задължения към лизинговата компания и помощ при първоначална вноска за нов автомобил от същия клас

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Изборът на автомобил понякога може да е предизвикателство. Да се работи с нас, обаче, е лесно. Без значение дали ще ни посетите ни на място, ще ни пишете или ще ни позвъните – изберете най-удобния за Вас начин и просто се свържете с нас. Нашият опит показва, че предпочитаните схеми при леки автомобили са с отворен край. Ако Вие, обаче, се интересувате от финансов лизинг със затворен край, то имайте предвид, че е този вид е напълно възможен, стига да е удобен за Вас. Ако имате колебания по този въпрос, не се притеснявайте да ги споделите. Ще Ви разясним разликите и предимствата и при двата варианта, за да Ви помогнем в избора. Единственото, което трябва да направите, е да ни потърсите

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Ако Вашето желание е да шофирате луксозен автомобил, ние сме готови да Ви помогнем да го осъществите. Харесайте си кола, вземете оферта от доставчика й и заповядайте при нас. Ако имате колебания по някои въпроси, ще поговорим, ще помсилим заедно и ще Ви прeдложим няколко алтернативи, достойни за Вашата кола. Нашият опит показва, че предпочитаните схеми при леки автомобили са с отворен край. Ако Вие, обаче, се интересувате от финансов лизинг със затворен край, то имайте предвид, че е този вариант е възможен, стига да е удобен за Вас. Ако имате колебания по този въпрос, не се притеснявайте да ги споделите. Ще обсъдим разликите и предимствата и при двата варианта, за да Ви помогнем в избора. Единственото, което трябва да направите, е да ни потърсите.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове