Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др. Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на ново производствено оборудване: Стойност за лизинг: над 15,000 евро; Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг; Срок на финансиране: от 1 до 5 години; Валута на финансиране: EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN; Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

"Алианц Лизинг България" АД финансира закупуването на нови и употребявани леки МПС. С цел улесняване на клиентите при избиране на погасителен план за изплащане на желания обект, дружеството предлага различни финансови условия. Базовите параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на нови МПС са: Минимална първоначална вноска – 20 % от стойността на актива; Срок на финансиране – от 6 месеца до 5 години; Валута на финансиране – EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR; Годишен лихвен процент - 8,9%. 8,5 % за нови автомобили, закупени от Балкан Стар Аутомотив ЕООД. 8,9 % за автомобили, закупени от други доставчици; Базовите параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на употребявани МПС са: Финансиране само на автомобили, закупени от официални доставчици. Срок на финансиране – от 6 месеца до 4 години или срока на лизинга + възрастта на актива да не надхвърля 6 години; Валута на финансиране – EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR; Годишен лихвен процент – 8,9 %.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

Интерлийз финансира закупуването на следните видове ново офис оборудване: Принтери; Скенери; Копирни машини; Ламинатори; Подвързващи машини; Други. Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на офис оборудване: Стойност за лизинг: над 10,000 евро; Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг; Срок на финансиране: до 2 години; Валута на финансиране: EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN; Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

Ако планирате закупуването на земя, построяването на офис-център, индустриална сграда, търговски център или просто искате да построите къща или апартамент, можете да реализирате тези идеи с наша помощ. Ние ви предлагаме възможностите, които търсите. Можем да построим сградата ви или да я купим и да ви я отдадем на лизинг. Можем също да я купим и от вас и да ви я предоставим на лизинг. За целта предлагаме: Финансиране на пълната стойност и атрактивни лихвени проценти за дълъг период от време. Финансиране на големи проекти. Оптимизация на фискалната политика на компанията. Оказване на помощ при намиране на парцел, оценка на проекта, намиране на строителна компания и подходящ застрахователен пакет. Обекти, които финансираме: Офис сгради. Бизнес центрове. Търговски центрове. Фабрики и предприятия. Складови помещения. Комунални обекти. Логистични центрове. Хотели със спа туризъм. Болници, лаборатории, диагностични центрове. Грийнфилд проекти. Нашите условия: Лизингов период – до 20 години. Първоначална вноска – от 20% от стойността. Такса управление – от 0.3% до 2.5%. Гратисен период до 12 месеца. Данъчен кредит. Застраховки.

Hypo Alpe-Adria-Leasingwww.hypo-alpe-adria-leasing.bg »

Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Пиреос Банк АД, Гърция. Оперативната дейност се осъществява, както чрез Пиреос Лизинг България ЕАД, така и чрез Пиреос Авто Лизинг България ЕАД (дъщерно дружество специализирано в лизинг на леки автомобили). В началото на 2006 дружеството е прието за член на Българската Асоциация за Лизинг (БАЛ) с което допълнително допринася за развитието и подобряването на нормативните уредби и инвестициония климат в страната. Към края на 2006г. Пиреос Лизинг е финансирало сделки за над 74 милиона евро, има пазарен дял от 5.93% и е петата по големина лизингова компания в страната. Предимства на Пиреос Лизинг: Кандидатстване по лизингови схеми както на физически, така и на юридически лица. Гъвкави срокове на лизинг, като се допуска и финансиране без собствено участие. Възможност за изплащане на равни месечни лизингови вноски и чрез други специфични плащания п ожелание на клиента. Годишни лихвени нива и такса за обслужване на лизинга според клиента, неговото собствено участие и продължителността на лизинговото финансиране. 48 часа срок за одобрение на заявките за леки автомобили от момента на получаване на заявката.

Пиреос Лизинг България ЕАДhttp://www.piraeusbank.bg/ecportal.asp?id=234433&nt=99&lang=1 »

БМ Лизинг” АД предлага лизинг за машини и оборудване за всички промишлени отрасли. Общи условия: Валута на сделките: Лизинговите договори се сключват в евро. Стойност на сделките: Финансират се сделки на стойност над 20,000 евро. Възраст на оборудването: Няма конкретно ограничение, основен фактор при преценката е спецификата на оборудването. Срок за изплащане: до 72 месеца. Първоначална вноска на клиента: минимум 10%. Разходи за клиента: Такса за управление; Годишна лихва или оскъпяване, размерът на които зависи от типа на оборудването и степента на риск на сделката; Допълнителните разходи, свързани с въвеждане на оборудването в експлоатация, транспорт, застраховка, както и държавни и други данъци и такси, са за сметка на клиента и се заплащат отделно. Възможно е също тези разходи да се включат в плана за лизинг (схема all inclusive). Начин на изплащане на лизинга: Равни месечни анюитетни вноски; Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента; Възможност за разсрочване на ДДС.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

Договор с опция за прехвърляне на собствеността: Лизингов период Минимална първоначална вноска Годишен лихвен процент Такса за обработка и управление: До 12 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 24 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 36 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 48 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 60 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. Договор с клауза за прехвърляне на собствеността; Лизингов период Минимална първоначална вноска Годишен лихвен процент Такса за обработка и управление: До 12 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 24 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 36 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 48 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност. До 60 месеца 20% 8.90% 1.5% - върху финансираната стойност.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

БМ Лизинг” АД предлага лизинг за: Жилищни, търговски, индустриални имоти, офиси и хотели; Терени и парцели с различно предназначение; Незавършени обекти, построени на етап „груб строеж”. Валута на сделките: Лизинговите договори се сключват в евро. Стойност на сделките: Финансират се сделки на стойност над 30,000 евро. Срок за изплащане: до 84 месеца. Първоначална вноска на клиента: Финансира се до 80 % от пазарната стойност на имота съгласно оценката на „БМ Лизинг” АД. Такса за управление; Годишна лихва или оскъпяване, размерът на които зависи както от местоположението и характеристиките на имота, така и от степента на риск на сделката; Допълнителните разходи, свързани с прехвърляне на недвижимия имот, застраховка, както и държавни и други данъци и такси, са за сметка на клиента и се заплащат отделно. Възможно е също тези разходи да се включат в плана за лизинг (схема all inclusive) Начин на изплащане на лизинга: Равни месечни анюитетни вноски; Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента; Възможност за разсрочване на ДДС.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

Като част от групата на Национална банка на Гърция, ние предлагаме на всички наши клиенти възможност за лизинг чрез лизинговите дружества на групата в Югоизточна Европа: Гърция - Ethniki Leasing. Румъния - NBG Leasing IFN SA. Сърбия - NBG Leasing. Турция - Finans Leasing.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

“БМ Лизинг” АД е дружество, създадено през 2003 г. с мажоритарен акционер Българо-американски инвестиционен фонд (BAEF). Понастоящем мажоритарен акционер е Болкан Аксешън Фънд (Balkan Accession Fund) чрез холандското си дружество Емърджинг Юръп Лизинг енд Файненс (Emerging Europe Leasing & Finance B.V.). Основните акционери на Болкан Аксешън Фънд са Румънско-американският инвестиционен фонд (Romanian American Enterprise Fund), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB). Дружеството е член на Българската асоциация за лизинг (БАЛ ). „БМ Лизинг” АД има двустепенна система на управление с тричленен Надзорен съвет и петчленен Управителен съвет. Счетоводната политика на “БМ Лизинг” АД е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД. Всички отчети от създаването на дружеството, включително този за 2008 година, са заверени без особено мнение. Първата облигационна емисия на “БМ Лизинг” АД от 3.5 милиона евро е одобрена за вторично публично предлагане през 2006 г.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове