Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

ДСК Лизинг АД предлага и следните съпътстващи лизинга услуги: Застрахователно посредничество за лизингованите активи по време на лизинговия период, а по желание на клиента и след него. Регистрация на пътни превозни средства в КАТ – лизингополучателите получават автомобилите си регистрирани в КАТ и готови за експлоатация. Митническо освобождаване – ДСК Лизинг урежда митническите формалности по вноса на лизинговите активи, които се закупуват директно от чужбина.

ДСК Лизингwww.dskleasing.bg »

Условия за лизинг на леки МПС: нови и до 5 години с минимална първоначална вноска от 20% и срок на лизинга до 60 месеца; употребявани над 5 години до 7 години с минимална първоначална вноска 30% и срок на лизинга до 36 месеца; Условия за лизинг на товарни МПС: - нови и до 8 години с минимална първоначална вноска от 20% и срок на лизинга до 60 месеца; - употребявани над 8 години до 12 години с първоначална вноска 30% и срок на лизинга до 36 месеца; - над 10 години с индивидуални програми. Условия за обратен лизинг: продажба на актива от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг.

Финанс Лизингwww.finleasing.bg »

Условия за лизинг на строителна техника: нови и до 8 години с минимална първоначална вноска от 20% и срок на лизинга до 60 месеца; употребявани над 8 години до 12 години с първоначална вноска 30% и срок на лизинга до 36 месеца; над 10 години с индивидуални програми. Условия за лизинг на селскостопанско и технологично оборудване: нови и до 8 години с минимална първоначална вноска от 20% и срок на лизинга до 60 месеца; употребявани над 8 години до 12 години с първоначална вноска 30% и срок на лизинга до 36 месеца; Условия за обратен лизинг: продажба на актива от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг.

Финанс Лизингwww.finleasing.bg »

Условия за лизинг на недвижимо имущество: Недвижимо имущество – офиси, търговски и промишлени помещения, жилища, земя и др., с първоначална вноска от 20% до 30% и срок на лизинга до 120 месеца. Специални изисквания - оценка на посочен от „Финанс Лизинг“ ЕАД лицензиран оценител, данъчна оценка на имота, удостоверение от Службата по вписванията за липса на тежести върху имота и др. документи, изискуеми по закон и свързани с недвижимото имущество и правата върху него. Условия за обратен лизинг: продажба на актива от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг.

Финанс Лизингwww.finleasing.bg »

Какво финансираме: Транспортни средства и средства за международен транспорт. Автобуси за градски и международен транспорт и туризъм. Камиони. Всички видове специализирани транспортни средства. Автомобили, използвани за търговски превози. Фирмени автомобили и автомобилни паркове. Всички видове и модели леки автомобили. Вашите ползи: Договор за финансов лизинг. Финансиране на всички марки автомобили. Безплатно консултиране със специално обучени експерти. Калкулиране на погасителен план с оптимален брой и сума на лизинговите вноски, съответстващи на вашите изисквания, финансови възможности и взети решения. Можем да ви предоставим специални промоции, договорени съвместно с нашите партньори и дилъри на автомобили. Можете да ни намерите в цялата страна, тъй като разполагаме с широка клонова мрежа. Нашите условия: Лизингов период – до 5 години. Първоначална вноска – минимум 15% от покупната стойност. Застраховки. Данъчен кредит. Регистрации.

Hypo Alpe-Adria-Leasingwww.hypo-alpe-adria-leasing.bg »

Брокерската програма на „БМ Лизинг” АД предоставя възможност на хора от цялата страна да си осигурят допълнителни приходи като посредничат на всички, които търсят финансиране за закупуване на оборудване, МПС и недвижими имоти. Програмата е насочена както към физически лица, така и към счетоводни къщи, нотариални кантори и други консултанти, които биха желали да помагат на свои клиенти за намиране на нужното финансиране. При поискване от „БМ Лизинг” АД брокерите оказват съдействие за събиране на необходимите документи от клиентите. Те сключват Договор за посредничество и получават обучение. Брокер може да бъде и всеки наш доставчик, когато сделката е за активи, различни от тези, които доставя. Какво предлагаме ние: Атрактивно възнаграждение, което се формира катo процент от продажната цена на съответното оборудване, МПС или имот (без ДДС) и зависи от общия обем на сделките, сключени с доведените от Вас клиенти. Възможност за най-успешните брокери да станат представители на „БМ Лизинг” АД. Специална програма за застрахователни брокери, която им позволява да станат и брокери на „БМ Лизинг” АД, като предлагат лизинг на своите клиенти и едновременно с това продължават да ги обслужват за срока на предоставения лизинг.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

„БМ Лизинг” АД предлага лизинг за всички марки леки автомобили по избор на клиента. Общи условия: Валута на сделките: Лизинговите договори се сключват в евро. Стойност на сделките: Финансират се сделки на стойност над 10,000 евро. Възраст на автомобилите: Нови; Употребявани: възрастта на автомобила следва да не надвишава пет години; минимално изискване - сертификат ЕВРО III. Срок за изплащане: За нови автомобили: до 60 месеца; За употребявани автомобили: до 48 месеца. Първоначална вноска на клиента: минимум 10%. Разходи за клиента: Такса за управление; Годишна лихва или оскъпяване, размерът на които зависи от типа на автомобила и степента на риск на сделката; Допълнителните разходи, свързани с въвеждането на автомобила в експлоатация: транспорт, регистрация в КАТ, обмитяване, застраховка и маркиране, както и държавни и други данъци и такси, са за сметка на клиента и се заплащат отделно. Възможно е също тези разходи да се включат в плана за лизинг (схема all inclusive). Начин на изплащане на лизинга: Равни месечни анюитетни вноски; Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента; Възможност за разсрочване на ДДС.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

Ние финансираме закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ: Стойност за лизинг: от 10,000 евро. Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. Срок на финансиране: от 1 до 5 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ: Металообработващи машини. Полиграфическа техника. Строителни машини. Опаковъчни машини. Шивашко и текстилно оборудване. Други (по наша преценка). БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ: Стойност за лизинг: от 10,000 евро. Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение. Срок на финансиране: от 1 до 4 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN.

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

Ние като специалисти в лизинговото финансиране ви предлагаме лизинг на: Машини и оборудване за индустрията – строителна техника, багери, челни товарачи, бетоновози, компресори, машини за пътно строителство и др. Транспортни средства. Медицинско оборудване и технически инструменти. Машини, използвани в печатната индустрия. Енергийно оборудване. Бизнес самолети, хеликоптери. Кораби, моторни и ветроходни яхти. Вашите ползи: Финансиране, обвързано с персоналните изисквания на клиентите – чрез комбиниране на различни лизингови вноски и периоди ние се опитваме да покрием вашите изисквания. Данъчни преференции. Ликвидност на средствата. Нашите условия: Този вид финансиране се отнася само за компании. Първоначална вноска – от 20% до 35%. Такса управление – от 2% от покупната стойност. Максимален гратисен период от 6 месеца. Ползване на данъчен кредит. Осигуряване на застраховки. Регистрации.

Hypo Alpe-Adria-Leasingwww.hypo-alpe-adria-leasing.bg »

Договор с опция за прехвърляне на собствеността: Лизингов период Минимална първоначална вноска Годишен лихвен процент Такса за обработка и управление: До 12 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 24 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 36 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 48 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. Договор с клауза за прехвърляне на собствеността: Лизингов период Минимална първоначална вноска Годишен лихвен процент Такса за обработка и управление: До 12 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 24 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 36 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност. До 48 месеца 20% 8.90% 1,5% - върху финансираната стойност.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове