Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Ние предлагаме финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. Стартира и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани до 1 година) на физически лица. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: Минимална първоначална вноска: 5% (при употребяваните 10%) от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. Срок на финансиране: от 1 до 5 години (при употребяваните до4 год.). Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: Срок на оперативния лизинг: 3 или 4 години. Парична гаранция: Ние може да изискаме парична гаранция до 3 месечни ренти. Паричната гаранция се възстановява при изтичане на лизинговия срок. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Месечните ренти се определят от цената на автомобила, предмет на лизингова сделка, и срока на финансиране. Върху месечните ренти се начислява и дължи ДДС. Предлаганите схеми са с равни месечни вноски. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др., не са включени в месечните ренти. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните ренти. Предоставяме и възможност за договаряне на допълнителни услуги, включени в месечните ренти (по желание на Лизингополучателя).

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

Евролийз Aуто е най-голямата и най-динамично развиващата се небанкова лизингова компания в сегмента „Автомобилно лизинговане”. Мисия на Евролийз ауто е да предложи на своите клиенти бърза и комплексна услуга – опростена процедура за кандидатстване и одобрение за един ден, изгоден застрахователен пакет и персонален подход към всеки клиент.Стъпки: 1.Изберете вашия желан конкретен автомобил и доставчик! 2.Свържете се с нас на посочените по-долу адреси или в най-близкия офис на Евроинс! 3.Попълнете искане за лизинг и набавете необходимите документи! 4.Подайте искането и документите! 5.В рамките на 1 работен ден ще Ви отговорим и ще Ви поканим да подпишете договор за лизинг. 6.Внесете първоначална вноска според избрания от Вас погасителен план! 7.Евролийз Ауто ще подготви, регистрира и застрахова Вашия автомобил. 8.Изберете къде да получите Вашия автомобил – от доставчика или от представител на Евролийз Ауто. 9.Получете Вашия напълно готов автомобил! 10.Подпишете приемо-предавателен протокол!

Евролийз Аутоwww.euroleaseauto.bg »

Униконсултинг закупва желаното от вас оборудване или транспортно средство като Ви го предоставя за ползване във времето съгласно срока на лизинговия договор.

Униконсултинг АДhttp://uniconsulting.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове