Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Минимална финансирана стойност 10 000 EUR Срок до 60 месеца до 48 месеца Първоначална вноска мин. 20% мин. 30% Валута EUR (възможност за плащане в BGN) Лизингова схема анюитетни месечни вноски Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 5 години Застраховка: Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг Райфайзен Лизинг България ООД, съвместно с Европейската Инвестиционна Банка, предлага преференциални условия за финансиране на активи с цел модернизация или разширяване на производствени мощности чрез лизинг на машини, съоръжения, оборудване, автомобили (без леки) и др. специализирани превозни средства;

Райфайзен Лизингwww.rlbg.bg »

Минимална финансирана стойност 10 000 EUR Срок до 60 месеца до 48 месеца Първоначална вноска мин. 20% мин. 30% Валута EUR (възможност за плащане в BGN) Лизингова схема анюитетни месечни вноски Възраст на обекта в края на лизинговия период употребяваните машини не трябва да са по-стари от 10 години Застраховка: застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг Райфайзен Лизинг България ООД, съвместно с Европейската Инвестиционна Банка, предлага преференциални условия за финансиране на активи с цел модернизация или разширяване на производствени мощности чрез лизинг на машини, съоръжения, оборудване, автомобили (без леки) и др. специализирани превозни средства;

Райфайзен Лизингwww.rlbg.bg »

Минимална финансирана стойност 10 000 EUR Срок до 60 месеца до 48 месеца Първоначална вноска мин. 20% мин. 30% Валута EUR (възможност за плащане в BGN) Лизингова схема анюитетни месечни вноски Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 5 години Застраховка: Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизингРайфайзен Лизинг България ООД, съвместно с Европейската Инвестиционна Банка, предлага преференциални условия за финансиране на активи с цел модернизация или разширяване на производствени мощности чрез лизинг на машини, съоръжения, оборудване, автомобили (без леки) и др. специализирани превозни средства; . Кой може да кандидатства за финансиране? Всички регистрирани в Р. България малки и средни предприятия Според критериите на Европейската Инвестиционна Банка, малки и средни предприятия са: Фирми с персонал не повече от 250 души (вкл. на свързаните фирми) Годишни приходи от продажби – до 7млн. евро и балансово число – до 5 млн. евро. Размери на финансирането от Европейската Инвестиционна Банка Европейската Инвестиционна Банка може да финансира до 100% от финансираната стойност (без ДДС).

Райфайзен Лизингwww.rlbg.bg »

Минимална финансирана стойност 4 000 EUR Срок до 60 месеца Първоначална вноска мин. 30% Валута EUR (възможност за плащане в BGN) Лизингова схема анюитетни месечни вноски Застраховка: Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Райфайзен Лизингwww.rlbg.bg »

Минимална финансирана стойност 4 000 EUR Срок до 60 месеца до 48 месеца Първоначална вноска мин. 15% мин. 25% Валута EUR (възможност за плащане в BGN) Лизингова схема анюитетни месечни вноски Възраст на обекта в края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 5 години Застраховка:Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Райфайзен Лизингwww.rlbg.bg »

MKB Unionbank предлага иновативни, разнообразни и гъвкави финансови схеми за финансиране, които ще отговорят максимално на вашите изисквания. Финансов лизинг: с отворен и затворен край Специализирани продукти и услуги за различни сектори Финансиране на покупката на активи по оперативни програми на Европейския съюз Основен фокус е финансирането на висококачествени активи в сферите на: Машиностроене и металообработване Производство и обработка на пластмаси и пластмасови изделия Печатно оборудване Дървообработващи машини Строителна механизация Формовъчни и пакетиращи машини Земеделска техника Транспортни средства и логистика MKB Unionbank и Deutsche Leasing България са стратегически партньори в областта на лизинга. Ние сме на разположение навсякъде, където възникне необходимост от финансиране.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Камиони, влекачи, ремаркета, автобуси, пътно-строителна техника... това са само част от обектите на лизинг, които попадат в тази категория. Уточнете вида на актива, обадете ни се и ние ще Ви дадем възможност за избор на анюитетни вноски или гъвкави погасителни планове в зависимост от Вашите бизнес планове. Резултатът е минимално финансовото натоварване.Финансовият лизинг с отворен край дава избор на клиента дали да заплати остатъчната стойност на актива, като по този начин придобие собствеността върху лизинговия обект или се откаже от това свое право и активът остане собственост на лизинговата компания. При този тип лизинг за всяко плащане от страна на лизингополучателя към лизингодателя текущо се издава фактура за размера на извършеното плащане – главница, лихва и ДДС, начислено само върху главницата. Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име. След неговото приемо-предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него. Изборът на финансов лизинг със затворен край обуславя придобиването на собствеността върху актива след пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг. Съгласно нуждите на клиента той може да бъде със затворен край и затворен край и капитализация на ДДС.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Евролизинг ЕАД предлага финансов лизинг за всички видове употребявани моторни превозни средства, схеми съобразени в максимална степен с възможностите на клиентите за плащане на лизинговите вноски. Нашата мисия е да предложим персонален подход към всеки клиент, бърза и опростена процедура за кандидатстване и одобрение в рамките на един работен ден. Избирайки Нас, Вие получавате: Лична среща с наш финансов консултант; Бързо одобрение; Ясни и опростени лизингови схеми; Без скрити такси и комисионни; Фиксирана лихва и непроменящи се вноски за целия период на договора; За фирми, физически лица, професионални и браншови групи; Избор на срок на договора - между 6 и 24 месеца; Избор за начин на плащане; Без банкови такси при плащане в нашите касови салони (пестите между 2 и 5 лева на месец) Изгоден застрахователен пакет; Как да направите своя избор и да получите желания автомобил: Избирате автомобил (от автосалон или физическо лице); Свързвате се с нас; Наш финансов консултант Ви запознава с условията и при одобрение оформя Договор за лизинг с прилежащите му документи; Автомобила се регистрира и Ви се предоставя за ползване;

Евролизингwww.euroins.bg »

Евролизинг ЕАД предлага финансиране на малки и средни фирми за покупка на всякакъв вид материални активи при условията на Финансов лизинг. Дружеството обръща внимание на всеки отделен клиент и неговите финансови потребности, като се стреми максимално да ги удовлетвори. В дългогодишната си практика Евролизинг ЕАД е финасирало множество и различна специализирана техника - лабораторна и аналитична, селскотопанска, строителна, тежкотоварни и лекотоварни МПС, Хладилно и търговско оборудване, Стоматологични уреди и други... Нашата мисия е да предложим персонален подход към всеки клиент, бърза и опростена процедура за кандидатстване и одобрение в рамките на един работен ден. Ако имате малък или среден бизнес и финансирането на материален актив е единственото, което не ви достига, то тогава ние сме Вашият избор. Избирайки Нас, Вие ще получите: Лична среща с наш финансов консултант; Бързо одобрение; Ясни и опростени лизингови схеми; Без скрити такси и комисионни; Фиксирана лихва и непроменящи се вноски за целия период на договора; За фирми, физически лица, професионални и браншови групи; Избор на срок на договора - между 6 и 24 месеца; Избор за начин на плащане; Без банкови такси при плащане в нашите касови салони (пестите между 2 и 5 лева на месец); Изгоден застрахователен пакет(ако се изисква такъв); Стандартни условия за финансов лизинг: Обект на лизинг: Нов или втора употреба материален актив; Авансова вноска (самоучастие): от 30% до 50% в зависимост оценката на лизинговият обект;

Евролизингwww.euroins.bg »

Нови селскостопански машини и оборудване, закупени от официални доставчици: Клиенти - юридически лица и земеделски производители Срок – 6 до 60 месеца Минимална първоначална вноска – 20 % Основни характеристики: Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от същестуващия базов процент в евро. Всички моторни превозни средства се застраховат със застраховка ‘’Каско’’ и гражданска отговорност.

EFG Лизингwww.efgleasing.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове